Våra tjänster

Som kund hos oss får du en egen kontaktperson, som sätter sig in i just din ekonomi och dina behov. Vi ser till helheten och eftersträvar alltid efter högsta kvalitet. Här presenterar vi några av de tjänster vi erbjuder. 

Revision

Revisionen innebär många fördelar för företaget . En av de viktigaste är att den fungerar som en kvalitetsstämpel för t.ex. banker och myndigheter.

Redovisning

Redovisning är en viktig del i ditt företag. Det finns många lagar och regleringar, som kräver noggrannhet och kunskap. Med vår experthjälp får du full kontroll, och kan ägna mer tid åt din egen verksamhet.

Skatt

Vårt skattesystem är omfattande och svårt. Dessutom sker det hela tiden förändringar. Vi håller oss hela tiden pålästa och utbildade för att se till att din skattesituation blir så bra som möjligt.

Rådgivning

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget . Vi gör det genom att se till helheten, och på så sätt får vi också en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera. Vi kan också vara ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling.

Löneadministration

Vi har rätt kompetens att hantera alla era lönefrågor dessutom har vi en bemanning som säkerställer att rätt lön betalas ut i rätt tid och med rätt belopp. Detta oavsett om ni vill ha semester eller drabbas av sjukdomar.