Små och stora på samma gång

LR Revision och Redovisning i Strängnäs AB startade 1998. I dag är vi sammanlagt 16 medarbetare, som ger personlig och engagerad service åt dig som kund.

Nätverk över hela Sverige

På ett sätt kan man säga att vi är både små och stora, på samma gång.

I Strängnäs är vi småföretagare, men vi ingår också i ett rikstäckande nätverk. Tillsammans är vi 50 fristående revisionsbyråer, från Malmö i söder till Kiruna i norr. I spetsen finns vårt gemensamma servicebolag LR Revision och Redovisning Sverige AB. De har till uppgift att bistå medlemsföretagen med kvalitetskontroller, utbildningar, IT-stöd och marknadsföring.

Genom nätverket får vi tillgång till all slags spetskompetens, erfarenhetsutbyte och utvecklingsmöjligheter. Samtidigt finns vi på plats nära dig, mitt i Strängnäs. Det ger dig som kund både tillgänglighet och trygghet.

LR Revision i Strängnäs

I Strängnäs arbetar vi främst med inriktning på mindre och medelstora ägarledda företag.

”Specialister på att vara generalister” är en bra beskrivning av oss. Våra revisorer och redovisningsspecialister behärskar nämligen många områden – både på bredden och på djupet. Det gör att vi kan fungera både som revisorer och ekonomiska konsulter. Eller varför inte använda oss som bollplank i affärsutvecklingsfrågor?